Skalára amazonská - (Pterophyllum scalare)

Skalára Amazonská (Pterophyllum scalare) Skalára Amazonská (Pterophyllum scalare) - Detail
Název Skalára Amazonská
Latinský název Pterophyllum scalare
Velikost samci 14-15cm
Velikost samice 13-14cm
Počet jiker ~200ks
Délka života 4-5 let
Chovná teplota 23-25°C
Původ Amazonka
Poměr rybka/voda 1 rybka na 15l vody

Historie a původ

Skalára Amazonská - v průběhu několika desítek let chovu od roku 1911, kdy byla tato rybka k nám dovezena, museli akvaristé velmi usilovat o její udržení a rozmnožení. Počáteční problémy s chovem a odchovem byly však časem překonány. Za několik desetiletí našli chovatelé cestu k chovu mutantůa a skalára se stala jednou z nejpopulárnějších akvarijních rybek, kterou zná snad úplně každý. Dokladem toho je mnoho forem, které tak za desetiletí chovu vznikly a které se od původní přírodní formy velmi liší. Dokonce i mezi fundovanými chovateli vznikl dojem, že se jedná o jiné druhy tohoto rodu.

V přírodě skalára dorůstá až 15cm délky a 25cm výšky. Z této původní přírodní formy, která již v našich akváriích téměř neexistuje, vznikli všichni současní mutanti. Představují asi desítku různobarevných forem od zlaté až po uhlově černou barvu. Ukazuje se, že všichni nově vyšlechtění jedinci však mají sklon v dalších generacích zpět přecházet do původní klasické formy. Při chovu v akváriu skaláry již většinou nedosáhnou stejné velikosti jako v přírodě. Populace skalár prošly dalekosáhlou přeměnou a přizpůsobily se zcela prostředí, které jim poskytují akvária.

Skalára Amazonská (Pterophyllum scalare) - HejnoJejich základní (přírodní) zbarvení je stříbřité a z tohoto podkladu vystupují tři tmavé příčné pruhy, které zakončuje černá skvrna u kořene ocasu. Vhodná teplota pro chov v akváriu je mezi 23-25°C, zvládne však i výkyvy v rozmezí 22-26°C, při 28°C se rybka připravuje ke tření, vyšší teplota už působí rybkám značné problémy. Chová se spíše ve vyšší akváriu o objemu alespoň 80l v menších akvariích rybka trpí nedostatkem prostoru.

 

Rozmnožování Skaláry Amazonské (tření)

Voda pro tření a správný vývoj jiker by měla mít tyto hodnoty: dGH kolem 5°N, dKH do 1°N, ph 6,5-6,8, teplota okolo 28°C. Pohlaví je těžce rozeznatelné. Při rozmnožování v chovné nádrži vyčkáme až se pár sám oddělí od chovného hejna a můžeme tuto část akvária zablokovat sklem, které je široké jako vnitřní šířka akvária.

Po něSkalára Amazonská (Pterophyllum scalare) - Plůdek s rodičikolika dnech začnou samec i samička skaláry amazonské tlamkami čistit povrch listu (nebo novodurové trubky, která se též používá pro tření těchto akvarijních rybek) a samička pak na takto připravený povrch nalepuje jikry. Za samičkou se začne posunovat sameček, který jikry okamžitě oplodňuje. Takto bývá nakladeno okolo 200 jiker, vyjímečně více. Jikry jsou kladeny například na akvarijní rostliny jako jsou širokolisté šípatkovce, méně často na kamenou svislou podložku. Někteří akvaristé používají vysoké keramické kužele nebo postavené novodurové trubky. Samička klade jikry vždy blíže k hladině. Plůdek se líhne za 2 až 3 dny a za další 4 dny se rozplavavá. Po vykuklení jsou eleuterembrya rodiči přenášena na skrytá místa v rohu nádrže. Během dalšího přenášení však chovný pár plůdek snadno pozře, proto je dobré ihned po vytření list s jikrami přenést do vytíračky o stejném chemismu vody a teplotě, nebo chovný pár po vylíhnutí jiker odlovit. Bez rodičovské péče je ovívání jiker vzduchovacím kamínkem nutné. Stejně tak musíme odstraňovat i bílé plesnivé jikry, aby nekazili další jikry.

Odchov plůdku

Skalára Amazonská (Pterophyllum scalare) - Líhnoucí se plůdekKrmení potěru a odchov nejsou náročné. Rybičky dobře příjímají potravu, zvláště cezený plankton nebo i nauplie žábronožky solné. Náhradní (suché, vločkové) krmivo potěr většinou nepříjímá. V nouzi lze krmit také uvařeným vaječným žlotkem (po špetičkách, rozmělněných ve vodě).

Skalára Amazonská (Pterophyllum scalare) - Jikry před líhnutím

Ze světa Skalár...

Během posledních dvou desetiletí bylo získáno mnoho barevných i tvarových forem této akvarijní rybky. Velmi ceněnými skalárami jsou jedinci celí černí, černí závojový, albíni, xantoričtí, kouřoví i kouřoví závojoví, oranžoví i různě mramorovaní. Rozmnožování barevných forem je vždy problematická záležitost. Barevné formy již do značné míry ztratily pud chránit jikry před nebezpečím, a naopak je často ihned po výtěru sežerou.
Prošlechtěnost těchto ryb je dalekosáhlá, mnohdy však nahodilá. Úspěchem ovšem je docílení barevnějších, krásnějších a někdyy i odolnějších exemplářů. Je to záležitost mnohaletého křížení vytypovaných jedinců, a výsledky se nemusí ani po letech dostavit, protože v nalezení odpovídajích párů skalár nemáme nikdy jistotu. Sestavíme-li páry patřičného vzhledu (může to být na oko vzorná samice i vzorný samec, tedy vzorný pár), často jikry sežerou nebo je potomstvo poplatné předešlé šlechtitelské činnosti. Jedině dlouholetý výběr ovšem přináší dobré výsledky a čistokrevné jedince. Kvalitním čistokrevným rybkám je třeba v dalších plemenitbách věnovat neustálou pozornost a nepřipustit nahodilá křížení.
Ichtyologové ve svých závěrech stanovili pět druhů tohot rodu, což bylo později zpochybňováno a tvrdilo se, že existuje pouze jeden druh a to Pterophyllum scalare, žijící v Amazonce a systému Orinoka. Dnes se všeobecně uznávají dva druhy rodu Pterophyllum: a sice Skalára Amazonská (Pterophyllum scalare) z povodí Amazonky a Skalára Vysoká (Pterophyllum altum) z povodí Orinoka. První z nich je ryba v akváriích již běžná, druhá je velmi vzácná jejíž množení se považuje mimořádnou událost.

 

náhled obrázku náhled obrázku náhled obrázku