Neonka obecná - (Paracheirodon innesi)

Historie a původ

Neonka Obecná (Paracheirodon innesi) Neonka Obecná (Paracheirodon innesi) -
Název Tetra Neonová
Známý název Neonka Obecná
Latinský název Paracheirodon innesi
Velikost samce 3-3,5cm
Velikost samice 4cm
Počet jiker 20-50ks / vytírací fáze
Délka života 3 roky
Chovná teplota 20-23°C
Původ Rio Maranon, Rio Ucayali, Peru, Jižní Amerika
Poměr rybka/voda 1 rybka na 5 litrů vody

Neonka Obecná (Paracheirodon innesi) - V akváriuTetra Neonová - tato rybka, která se v češtině nazývá spíše jako Neonka Obecná nebo obyčejně jako neonka, pochází z pramených vod amazonské oblasti z řek Rio Maranon, Rio Ucayali a jejich přítoků v podhůří peruánských And. Byla objevena v roce 1936 a do Evropy a prvních akvárií se dostává v letech 1937-1940, kdy došlo k několik importům z přírodního prostředí. Do tehdejšího Československa byla dovezene hned po druhé světové válce v roce 1945 a brzy i úspěšně rozmnožena. V současné době je jednou z nejznámějších akvarijních rybek u nás a z dřívější problémové rybky se stala jedna z nejodolnějších. V původním prostředí žije v křišťálově čisté, čiré, měkké, slabě kyselé vodě teplé 22-24°C. Vody jsou tu zastíněny bujnou pralesní vegetací a a rybky si přivykly na trvalé šero a polostín.

Pohlavní znaky

Sameček Neonky je štíhlý má bříško rovné, svítící modrý pásek je nelomený a dorůstá asi 3-3,5cm délky. Samička Neonky je zavalitější, svítící modrý pás pod hřbetní ploutví má obloukovitě prohnutý směrem dolů a dorůstá délky okolo 4cm.

Charakteristika a chov Neonky Obecné v akváriu

Neonka Obecná (Paracheirodon innesi)Tetra neonová je mírumilovná rybka a daří se jí v prostornějších akváriích, které jsou středně zarostlé akvarijními rostlinami, s tmavším dnem a dobře okysličenou vodou. Vhodné je použít na dno nádrže hrubozrný písek kombinovaný s pláty břidlice a vyluhovanými rašelinovými kořeny, které v akváriu působí zároveň jako vhodná dekorace.
Celková tvrdost vody by neměla přesáhnout 8°N a hodnota pH na neutrální hranici (tj. 7).
Tip: Abyste nemuseli měřit tvrdost vody, stačí vodu, kterou chcete použít do akvária převařit (ano všechnu) nebo použít destilovanou vodu v poměru 1l z kohoutku a 2l destilované vody. Vhodná teplota vody je v rozmezí 20-23°C. Při vyšší tvrdosti vody a teplotě nad 25°C degeneruje rybkám pohlavní ústrojí a rybičky začnou ztrácet i pigmentaci a začnou chřadnout. Déle trvající takovýto stav přivodí rybkám smrt. Neprospívá jim ani příliš stará a zásaditá akvarijní voda. Jakmile poklesne pH pod hodnotu 6, je třeba část vody vyměnit za čerstvou, ale dobře odplyněnou měkkou zásaditější vodu. V mnoha obchodech však nedodžují tyto zásady a rybky si tak často zakoupíte již s degenerovaným pohlavním ústrojím, které již nejsou schopné se v akváriu rozmnožit.

Neonka Obecná (Paracheirodon innesi) - na černém pozadí

Rybky využívají hlavně spodní části vodního sloupce akvária a na tmavém pozadí velmi krásně vyniknou jejich barvy, kde tak v hejnu působí jako pohybující se smaragdy. Milují tmavá stinná místa a zdržují se v hejnu což můžeme pozorovat především ve větších nádržích. Neustále hledají potravu kolem kamenů a u kořenů u dna.

Páření, tření, množení Neonky Obecné

V době tření samečci bojují o samičky, jsou sytěji vybarveni a zvláště jejich hřbetní ploutvička je kouřově černá. Břišní partie samiček jsou objemnější, takže pohlaví rybek je snadno rozeznatelné. Rybky se v přírodním prostředí vytírají v období dešťů v zatopených tůních a tišinách pralesa. K vytírání je tedy důležitá čerstvá a měkká voda. Pohlavní útlum vyvolá starší, kyselá a tvrdá voda a přechodný nedostatek potravy. Stav pohlavní aktivity a útlumu můžeme v akváriu uměle navodit, a to podle toho, v jakém období chceme rybky vytírat. Roční rozmnožovací cyklus má obvykle dvě rozmnožovací periody trvající asi dva měsíce. V každé dvou měsíční periodě dochází k pěti až šesti výtěrovým fázím, po 8 až 10 dnech, kdy postupně uzrávají samičkám jikry. Samičky totiž neodkládají všechny jikry najednou, jak je tomu u většiny sladkovodních ryb. Po výtěru začnou samičkám opět dozrávat další jikry. Takto se to opakuje po celou dvouměsíční periodu. Ovšem kvalita jiker není vždy stejná. Nejhodnotnější jikry bývají přibližně uprostřed periody a zkušení chovatelé toho dokonale využívají.

Péče o rybky v pohlavním útlumu by měla být následující: V akváriu (nádrži) s chovnnými rybkami snížíme teplotu na 20°C a trvale ji udržujeme. Rybky krmíme jednou za dva dny živou nebo i umělou potravou v takovém množství, aby krmivo než dopadne na dno, ulovili. Nádrž musí být osázená vodními rostlinami a nesmí být rybkami přeplněna. Vhodná hustota osádky je okolo 5 litrů vody na jednu rybku. Vodu po celou dobu pohlavního útlumu nevyměňujeme, ale dobře ji filtrujeme a provzdušňujeme. Vodu měníme v krajním případě a sice když hodnota pH klesne pod 6,3. V takovémto prostředí samičkám v akváriu jikry nedozrávají a samičky se tak nezaplňují. Rybky udržujeme v pohlavním útlumu okolo 2 až 3 měsíců. Tato doba představuje přirozenou přestávku a utužuje zdravotní stav chovaných rybek. Nenavodíme-li toto období, rybky se vyčerpávají, dochází k přezrávání jiker, a mnohdy ke slepení a tzv. zatvrdnutí pohlavních produktů, jež ucpou pohlaní vývody. To má za následek sterilitu samiček.

Neonka Obecná (Paracheirodon innesi) - V chovné nádržiPéče o rybky v rozmnožovací periodě:

V chovné nádrži zvýšíme postupně během 2-3 dnů teplotu na 23°C. V týdenních intervalech vyměníme dvakrát po sobě jednu třetinu vody a akvárium řádně vyčistíme a odkalíme. Voda, kterou dolijeme musí být čerstvá, odplyněná a stejné teploty jako v nádrži. Krmíme denně přirozenou potravou tak, aby rybky byli řádně nasyceny. V průběhu 2 až 3 týdnů začnou samičkám dozrávat jikry a samečkové začnou být aktivní. Tuto první výtěrovou fázi necháme proběhnout přímo v chovné nádrži. Není správné ihned po prvním naplnění samiček přelovovat páry do vytíraček, kvalita jiker je nízká (jikry jsou přezrálé) a míra oplodněnní je neuspokojivá. Po prvním hromadném výtěru je vhodné oddělit samce od samic. Přelovíme je nádrže s čistou vodou o nižší celkové trvdosti, abychom po přelovování do vývojové vody ve vytíračkách (vody, ve které se jikry mohou zdravě vyvíjet) zabránili fyziologickým problémům se změnami osmotického tlaku (vytíračky mají menší vodní sloupec).

Přesto, že je jNeonka Obecná (Paracheirodon innesi) - Fotografie tření neonkyiž rozmnožování Neonek Obecných v akvarijních podmínkách dobře prozkoumáno, není jednoduché a i mnoho pokročilejších akvaristů si láme hlavu nad záhadami nezdařilých výtěrů. Poměr celkové tvrdosti k dKHH jakož i hodnota pH zde hrají rozhodující úlohu. Je velmi důležité, aby vývojá voda obsahovala co nejmenší procento uhličitanů. Proovedené testy v tomto směru ukazují, že nejvýhodnější závislost těchto faktorů odpovídá následujícímu poměru:

dGH = 3°N, dKH max.=0,3°N a pH 6,6 přesně.

 

Do elementek (elemetární akvárium o malém obsahu např do 10l) s takto připravenou vývojovou vodou vložíme vytírací rošty, vzduchovací kamínky, a je-li to nutné i topná tělíska. Na vytírací rošt (např síťka o očkách, kterými rybky neproplují) položíme chomáčky jávského mechu nebo umělé zelené střiže a zatížíme kaménky. Ve vytíračkách udržujeme teplotu okolo 23-24°C. Chovné páry umístíme do vytíračky navečer. Když se rybky po přelovu z akvárií do vytíraček uklidní, počne sameček dorážet na samičku a obeplouvá ji v kruzích. K výtěru ve večerních hodinách ale obvykle ještě nedochází. Rybky se vytřou až příští den v ranních hodinách. Sameček láká saamičku ke tření krouživými pohyby a neustále se snaží dostat pod její břišní partii. Samička po několikerém pokusu o vyhledání nejvhodnějšího místa ke tření zajíždí do rostlin takovým způsobem, aby měla volný prostor nad sebou. Sameček najíždí ze spodu hlavou k její hlavě a přilne k ní bokem těla. Při zachvění vypouští samička jikry, které sameček řítní ploutví zachycuje a oplodňuje. Přitom se obě rybky obracejí hlavou vzhůru a obratem se od sebe odtrhují. Jikry jsou čiré, průhledné, málo lepkavé a většina jich zapadne na dno vytíračky pod rošt. Po tření, trvajícím asi 2 hodiny, odpočívá párek v rozích nádrže. V této době chovné rybky vylovíme zpět do akvárií podle pohlaví. Po 7 až 8 hodinách již bezpečně poznáme neoplozené jikry a můžeme je tak odstranit, aby nekazili vodu v nádrži a nezpůsobovaly infekce. Plesnivé jikry odsajeme tenkou skleněnou trubičkou. Čiré jikry ponecháme ve vytíračce, kterou zacloníme. Po 20 hodinách je vhodné embrya přelovit do prostornějších rozplavávaček o stejném chemismu vody a výtěrové nádrže tak uvolnit k dalšímu tření. Plůdek se rozplave za 6 až 7 dní, dobře přijímá nauplie buchanek a rychle roste. Za 3-3,5 měsíce je již krásně vybarvený. Ke tření používáme asi rok staré rybky.

Neonka Obecná (Paracheirodon innesi) - Ve výpalvu

V kategorii:

Akvarijní rybičky